Vores barn har kræft ◦18

Kort efter mit sidste brev kom svaret på knoglemarvsprøven, der ligesom MIBG- og CT-scanningen viste status quo. Men på en meget foruroligende måde. De to knoglemarvsprøver (der tages fra venstre og højre side af lænden) i oktober havde vist henholdsvis…

Vores barn har kræft ◦12

Dora kom hjem fra højdosiskemo/stamcelletransplantation/isolation efter tre uger og to dage. Sendt af sted gennem en flagallé af sygeplejersker og musikanter – meget rørende. Inden da nåede Harry lige at besøge hende: ”Jeg savner alt ved Dora, også når hun…